Requisits

Requisits residència canina barcelona

  • Imprescindible cartilla de vacunacions al dia i justificant d’alta del microxip.
  • Recomanable vacuna de la tos de gosseres.
  • Desparasitació interna i externa.
  • Gossos de raça perillosa: porteu l’últim rebut de l’assegurança.
  • Per estades de més de 15 dies caldrà abonar, al moment de l’entrada, el 50% del total.
  • Les reserves per l’estiu s’hauran de confirmar amb una paga i senyal del 25% del total, i abonar un 25% més al moment de l’entrada. Anul·lacions en els set dies previs a l’entrada no donaran dret a devolució de la paga i senyal.